KONTAKT

Arkadiusz Nakoniecznik
Redaktor Naczelny

22 621 17 75 wew.3

KONTAKT DLA MEDIÓW

Anna Małysiak
Business & Culture

ul.Smulikowskiego 4
00-389 Warszawa
tel: 796 919 109

e-mail: a.malysiak@businessandculture.pl